Contribute Information

Historical Time Series

KZN

Project Duration: Long Term

About this category:

View Estuary Obliques on MapHistorical aerial imagery as well as more recent satellite and orthorectified imagery of the estuarine systems in KZN is compiled into short time-lapse videos. To view the time series video of an estuary click on its link below. Estuaries are ordered from north to south in KZN.


Kosi Bay

 

uMgobezeleni

 

St Lucia

 

iMfolozi / uMsunduze

 

iNhlabane

 

Port Richards Bay / uMhlathuze

 

uMlalazi

 

iSiyaya

 

aMatigulu / iNyoni

 

uThukela

 

iZinkwazi

 

iNonoti

 

uMdlotane

 

uMvoti

 

uSetheni

 

Bob's Stream

 

uMhlali

 

uThongathi

 

uMdloti

 

uMhlanga

 

uMngeni

 

Durban Bay

 

uMlaza

 

iSiphingo

 

iZimbokodo

 

aManzimtoti

 

aManzanamtoti 

 

iLovu

 

uMsimbazi

 

uMgababa

 

iNgane

 

uMkhomazi

 

uMahlongwane 

 

aMahlongwa 

 

uMphambanyoni

 

Rocky Bay

 

uMzimayi

 

uMuziwezinto 

 

iNkomba

 

uMkhumbane

 

iSezela

 

uMdesingane

 

iFafa

 

uMvuzi

 

uMthwalume

 

uMnamfu

 

uMakhosi

 

uMfazezala

 

uMhlungwa

 

uMhlabashana

 

uMzumbe

 

iNjambili

 

iKhoswana

 

iDombe

 

uMhlangomkhulu 1

 

uMthente

 

uMzimkhulu

 

uMbango

 

iBhobhoyi

 

iZotsha

 

oHlangeni

 

uVunguza

 

iKongeni

 

uVuzana

 

iBilanhlonhlo

 

iMvutshini

 

iMbizana

 

iKhaba

 

uMhlangomkhulu 2

 

iMpenjani

 

iKhandalendlovu

 

uMuntongazi

 

uMbhoyibhoyi

 

iSandlu

 

iSolwane

 

uMthavuna

 

Contributors

National Geospatial Information
eThekwini Municipality
Rob Wooding & Associates
Siyazi Digital Topographical Mapping Services
SANSA
GISCOE

Research Funders

Acknowledgements

Mariana Tomalin

Marinel Willemse

Bronwyn Goble

Fiona MacKay